neurokommunikation

Danmarks eneste Basisuddannelse i NeuroKommunikation™

Fem, intense undervisningsmoduler, der lærer dig at kommunikere direkte med din modtagers underbevidsthed og at udnytte din egen maksimalt

Vil du én gang for alle lære at bruge din (og andre menneskers) hjerne, til at skabe de forandringer, du ikke turde drømme om?

Basisuddannelsen i NeuroKommunikation™ består af fem gennemført professionelle, to-dages undervisningsmoduler (+ eksamensmodulet) fordelt på cirka syv måneder og med løbende træning imellem. Du lærer, skridt for skridt, at anvende den nyeste viden om menneskers naturlige, neurologiske styrker og svagheder.

SE DATOERNE HER

Vi lærer dig at aflæse og forstå de ubevidste verbale og nonverbale signaler, som alle mennesker bruger i deres kommunikation med omverdenen og sig selv. 

8 minutter og 28 sekunder. Så lang tid tager det mig, at fortælle dig den korte version af, hvad NeuroKommunikation™ er for noget, og hvilken forandring det vil give dig og dit liv - både privat og professionelt.  

NeuroKommunikation™ er fremtidens kommunikationsform. Se her hvorfor:

VIL DU VÆRE EN AF DE HELDIGE?

Der er kun et begrænset antal pladser på hvert hold! Vi udbyder uddannelsen i Vejen, i Skanderborg og fra 2022 i Herning.


Vores deltagere anmelder os på TRUSTPILOT 

For eksempel Karina, som varmt anbefaler NeuroKommunikation™

Anni forklarer i korte træk, hvad du kan bruge NeuroKommunikation™ til:

Anni Simonsen

Med den her uddannelse får du de afgørende værktøjer, til at løfte din kommunikation - både den private og den professionelle - til helt nye standarder. 

Børn. Unge. Voksne. Ældre. Uanset hvilken slags mennesker du arbejder med, har NeuroKommunikation™ ingen aldersmæssige begrænsninger. 

Hvem du end skal hjælpe, undervise, lede, motivere, formidle eller sælge til, så vil du opdage, at din opgave bliver 1000 kilo lettere, når du lærer NeuroKommunikation™.

Med NeuroKommunikationens™ redskaber, kommer du straks til kernen af din modtager. Du lærer at bruge hjernens og nervesystemets naturlige kommunikationsform og afkoder lynhurtigt din modtagers indre landkort.

Med andre ord - du vil opdage hvor nemt det er, at vende modstand og stilstand til samarbejde, glæde og udvikling på meget kort tid. 

Om du arbejder med individer eller med grupper - med ufaglærte eller topchefer - pædagoger eller teoretikere, så får du redskaberne og træningen til at give dine modtagere umiddelbar adgang til deres styrke, indlevelsesevne og handlekraft. 


Du har sikkert kigget på mange forskellige slags uddannelser og kurser, og har måske svært ved at gennemskue forskelle og ligheder......

Og du vil bare gerne vælge rigtigt! 

Derfor har vi gjort os umage med at give dig en meget grundig beskrivelse af det, som mange tidligere deltagere beskriver som "VERDENS BEDSTE UDDANNELSE". Til dato har vi ikke fået så meget som en eneste klage - og vi har altså haft lige omkring 200 mennesker igennem basisforløbet. 

Ydermere vælger op mod halvdelen af alle deltagere, at tage en eller flere overbygninger. De er med andre ord ret vilde med deres uddannelse. 

Vi følger vores flok, og er stolte over at kunne konstatere, at langt over 50% af deltagerne lever af deres uddannelse i NeuroKommunikation™. Og de er vilde med deres arbejde. Knap halvdelen er selvstændige på hel- eller deltid. Resten er ansat i jobs, hvor de arbejder med mennesker i hverdagen. 

Nogle få er gået på pension - men de kan altså heller ikke holde sig helt fra sagerne, og deltager ganske ofte på vores gensynsdage. 

Det helt særlige ved NeuroKommunikation™ er, at vi konsekvent tager højde for de neurologiske processer, som styrer vores tanker, følelser og handlinger. Og vi arbejder i alle lag af bevidstheden - på en gang. 

 • Vi lytter til det vores modtager siger - og vi observerer det, han udtrykker uden ord. 
 • Vi bemærker de ting han bevidst gør - og vi er opmærksomme på de mikroprocesser, som han ikke selv er klar over, at han sætter i gang. 
 • Vi fortæller ham om de specifikke mønstre og forsvar, der skaber hans svagheder og styrker - og vi lærer ham, hvordan han kan træne sig selv i at tage kontrol over sine tanker og følelser, adfærd, hjerne og nervesystem.
 • Vi lærer dig det hele - ikke bare i teorien, men i inderlig praksis. Den erfaring du samler op i løbet af uddannelsen gør, at din viden aldrig vil samle støv i en mappe på en hylde. Du bliver en stærk praktiker fra den allerførste dag. 


Du betaler KUN 2.500 kroner i depositum for at reservere din plads.


HER ER VORES FEM BASISMODULER:

Som lærer dig at bruge din kommunikation til at skabe sammenhæng imellem, og kontrol over, tanker, følelser og adfærd

Modul #1 For virkelig at hjælpe mennesker, skal du have have grundig træning, men også en stærk teoretisk viden om, hvordan vi virker inde bag kranieskallen, og hvordan du ubevidst kommer til at give nervesystemet kommandoer til specifikke følelser og adfærd. 

 Vi låser op til maskinrummet, og lærer dig at: 

 • Aflæse og forstå de basale neurologiske mekanismer. På et letforståeligt dansk, og med masser af øvelser.
 • Samtale og påvirke i de (for din modtager) mest hensigtsmæssige retninger. Nænsomt og respektfuldt. 
 • Forstå (og slippe) dine egne overbevisninger om rigtigt og forkert. Vi kan nemlig ikke hjælpe andre mennesker, hvis vi absolut vil have monopol på "det rigtige".  

 

Med andre ord, så får du på første modul:  

Den afgørende basisviden om, hvordan hjernen og nervesystemet arbejder og styrer både tanker og følelser. Du bliver trænet i de grundlæggende samtaleformer, og oplever at du endelig forstår, hvorfor kommunikation kan gå helt galt - og virkelig godt.


Modul #2 Sproget er både forunderligt forbistret. Fyldt med muligheder og fælder. Vi lærer dig, hvordan du bruger det optimalt og elegant.

Du lærer at bruge sproget, til at få præcis de resultater, du ønsker dig:

Vores ordvalg og sætningskonstruktioner er med til at skabe vores personlige virkelighed. Vores foretrukne vendinger fortæller en vigtig historie om hvordan vi oplever os selv i forhold til livet muligheder og andre mennesker. Cirka 10% af vores ord påvirker os 90%. Når vi får kastet lys ind over de 10%, kan vi ret hurtigt ændre oplevelsen af tilværelsen markant. 

På modul 2 lærer du at hjælpe både dig selv og din modtager til at være omhyggelig og kræsen i valg af ord og personlige fortællinger. Det er enkelt og drilsk på samme tid - og vi øver os og griner og lærer og øver os og griner - af os selv og lidt ad hinanden. Kærligt, naturligvis. 


Modul #3 Vi kvajer os ikke med vilje. Hver gang vi saboterer og selv, skyldes det gamle mønstre, tillært tidligt i livet - før vi blev i stand til at reflektere og sige til og fra. 

Derfor lærer vi dig at coache under overfladen. Vi kalder det "det forsømte landkort".

Sådan arbejder du med de mønstre og vaner, som ligger dybt i mennesker:

Nænsomt bevæger vi os ind i det landskab, der befinder sig lige under overfladen i vores bevidsthed.  

Du får redskaberne til at opdage, hvordan vi navigerer efter værdiernes og overbevisningernes individuelle “gråzone-kriterier”.  

Du får redskaberne til at gøre værdierne bevidste, opdage de begrænsende og styrkende overbevisninger og rydde op i de ubevidste komponenter, som udgør menneskers ypperste motivationsfaktorer.


Modul #4 Følelser og handlekraft - her får du nøglen til sindets koder

Lær at tage kontrollen tilbage, og få styr på dine tanker og følelser:

Vi styres ikke af virkeligheden. Vi styres af vores fortolkning af virkeligheden. Af den måde hvorpå vores indre sansesystem påvirker os.  

Om du er ked af det, bange, frustreret, begejstret eller tillidsfuld – så er det dine forestillinger, der er på spil. Virkeligheden har kun en beskeden birolle.  

På modul 4 lærer du at forandre følelser, sindstilstande og endda fysiske tilstande på få øjeblikke. Det er enkelt. Det er stærkt. Og det holder.


Modul #5 Fakta og forståelse af mentale og følelsesmæssige forsvar  

Hele molevitten sat i system (+ en supersej bonus):

Modul 5 er kulminationen. Her samler vi redskaberne, og du får træning i hvordan du kan bringe dem i spil, for eksempel i forbindelse med coaching af stressramte klienter. 

Som en ekstra bonus får du på dette modul metoden til at forløse fobier. Ved at udnytte den viden du har samlet om hvordan vores indre forestillinger styrer vores fysiske tilstande, vil du opdage hvor enkelt det er at sætte mennesker fri for en stor del af de angsttilstande, som fobier medfører.  

Til slut får du verdens bedste kreativitetsstrategi. Lige til at tage med hjem og udnytte fuldt ud.  


Modul #6 Er dit eksamensmodul Det tager også to dage, og du bliver i denne proces bevidst om din viden og dine færdigheder, så du går direkte hjem og bruge det hele.  


Det her får du helt konkret, når du vælger en Basisuddannelse i NeuroKommunikation™

Før hvert modul får du adgang til:

 • 1 manual på 20-30 sider
 • 4-5 uddybende weblektioner à 10-25 minutter

Dine basismoduler:

 • 5 Basismoduler à to dage - i alt 18 timers holdundervisning pr. modul. Her gennemgår vi de bagvedliggende teorier og demonstrerer modulets metoder. Efterfølgende arbejder du selv med metoderne i praktiske øvelser, og modtager konstruktiv og opbyggende feedback. 
 • Tilbud om et eksamensmodul med ekstern censor og efterfølgende certificering. Eksamen tager to dage, og består af en repetitionsdag, en skriftlig opgave og en demonstration af dine færdigheder. 

Efter hvert modul får du:

 • En skriftlig opgave, som du får personlig feedback på, og som repeterer modulets indhold, og giver dig sikkerhed for at du har fået fat i det hele. 
 • 9 træningstimer i din gruppe, hvor I træner alle metoder igen. 
 • 2 spørgetimer på skype, hvor du får uddybet alle dine spørgsmål af din underviser.

Undervejs i din uddannelse har du:

 • Medlemskab af en lukket Facebookgruppe, hvor I laver erfaringsudveksling, udvikler idéer, stiller spørgsmål, og planlægger træning. Gruppen forbliver jeres efter endt uddannelse. 
 • Medlemskab af (endnu) en lukket fællesgruppe på Facebook, som består af alle, der igennem årene har taget uddannelse i NeuroKommunikation™. Her annonceres gode tilbud, årlige gensynsdage, løbende opdateringer af uddannelsen, så den forbliver brandaktuel, etablering af særlige interessegrupper, sociale tiltag osv. 
 • Mulighed for tilkøbe vores specialemoduler. Sundhed, Trivsel, Business. Følg link for at se datoer, priser og undervisningssteder.

Efter din uddannelse får du:

 • Adgang til at profilere dig på vores fælles hjemmeside.
 • Adgang til vores forskellige overbygninger. (Master Uddannelsen og Psykoterapeut Uddannelsen, som giver ret til registrering)
 • Mulighed for at fungere som undervisningsassistent, og få træning i formidling af stoffet.
 • Fortsat adgang til dine grupper.

ALTSÅ:  

5 manualer – 20 weblektioner – 90 timers undervisning 45 træningstimer – 10 spørgetimer på Skype – 5 opgaver med feedback Eksamen og certificering med ekstern censor  

Medlemskab af holdets lukkede gruppe
Medlemskab af faggruppens fællesgruppe
Profilering på www.neurokommunikation.dk  

Adgang til specialemoduler og adgang til fænomenale overbygninger Mestring af de mest effektive kommunikationsredskaber på kloden
Mulighed for formidlingstræning Et stærkt fagligt netværk.


Har du spørgsmål? 

Så giv et kald på tlf: 4027 5764 eller skriv til anni på anni@neurokommunikation.dk. Du får et hurtigt og ærligt svar. 


Uddannelsen er skabt med udgangspunkt i den højaktuel, international forskning i hjernen og nervesystemet. 

***** 

 Undervisningen er tilrettelagt af Anni Simonsen, som har 20 års erfaring med praktisk anvendelse og formidling af NeuroKommunikation.  

Anni er en begejstret og smittende underviser, som kan få selv kompliceret stof til at fremstå enkelt og lettilgængeligt, og hendes undervisere er trænet i samme færdigheder. På uddannelsen er der ingen fagsnobberi, og samtlige lærere er professionelle med kreativitet og humor i deres formidling.

Vores opgave er at træne deltagerne i at bruge deres sprog og udtryksform til at lave stærke påvirkninger på tanker, følelser og adfærd. Du får den bagvedliggende teori, de konkrete metoder, tydelige demonstrationer og konkret, praktisk træning med uddybende og konstruktiv feedback.

Anni Simonsen

Reservér før holdet er fyldt. Ring eller skriv til Anni, hvis du har spørgsmål. anni@neurokommunikation.dk - 4027 5764 

 Vores deltagere er fantastisk forskellige:

Vi har fornøjelsen af både mennesker, med lyst til at udvikle sig i deres fag - og mennesker, der ønsker at skifte spor.

Her er et lille udsnit af deres grunduddannelser:

Ergoterapeuter - Fysioteraputer Ledere - Sælgere Omsorgspersoner Pædagoger - Lærere  

Sygeplejersker Socialrådgivere Psykologer  

Selvstændige Marketingmennesker Anlægsgartnere - Arkitekter  

Forfattere - Journalister Diætister - Dyrlæger Kontorassistenter  

Bygningsmalere - Brolæggere Advokatsekretærer - Bankassistenter - Revisorer

-  

JA TAK - LAD MIG SÅ FÅ DEN PLADS PÅ HOLDET I SKANDERBORG