Holdstart tre steder i landet  

Herning i april 2018 Aarhus i oktober 2018

Seks eller otte moduler fordelt på ni måneder.  

Solid viden om neurologiske processer. Neurokommunikation som faglig basis. God balance imellem teori og praksis. Tag uddannelsen sideløbende med dit job. Personlig og faglig udvikling i én uddannelse.  

Eminente indtjeningsmuligheder.  

HVAD ER NEUROKOMMUNIKATION?

Du kommunikerer med hele dig

Mennesket har tre forskellige slags sprog. Det talte sprog, det kropslige sprog og nervesystemets sprog (NeuroKommunikationen).  

Imens de to første sprog har en indlysende rolle i kommunikationen med omverdenen, er neurokommunikationen det, der foregår i dit nervesystem, og udtrykker dine personlige grundantagelser om dig selv og andre mennesker.  

Når vi skal styrke den ”udadgående” kommunikation, er det uomgængeligt at lægge vejen omkring de indre grundantagelser – og dermed den personlige neurokommunikation. På alle moduler arbejder og træner vi i spændingsfeltet imellem den indre og den udadgående kommunikation.  

Vi lærer dig at "kigge under motorhjelmen" i det menneskelige nervesystem. Derigennem får du stor bevidsthed om, hvordan og hvorfor mennesker udvikler deres forsvar, og - ikke mindst - hvordan du hjælper dem med at finde og bruge deres ressourcer.  

Om du har mest fokus på sundhed eller på kommunikation, sundhed, personaleledelse, formidling, pædagogik eller salg er helt uden betydning. Den gennemgående NeuroKommunikation byder på eminente muligheder på alle områder. Selvfølgelig er der også særlige faktorer, der gør sig gældende i de forskellige ”brancher”. Dem tilgodeser vi med vores specialemoduler.


Opbygning og struktur

NeuroKommunikation BASIS – "BASIS" er de fem moduler, som vi tidligere kaldte NLP Practitioner/Coach. Her er overskrifterne på de fem moduler + vores eksamensmodul med ekstern censor.

1. Grundlæggende NeuroKommunikation 2. Sprogets Mønstre, Makværk og Muligheder 3. Coaching ”under overfladen”. Afdækning af overbevisninger, værdier og enkel værdiafklaring omsat til konkret adfærd og kommunikation. 4. Følelser og Handlekraft. Metoder til afdækning af ubevidste strategier, og justering af uhensigtsmæssige mønstre. 5. Stress, Angst og Depression. Fakta og forståelse af mentale og følelsesmæssige forsvar – og enkle metoder til at forandre svaghed til styrker. 6. Eksamen – skriftlig og mundtlig.  

NeuroKommunikation Basis udgør ”stammen” i alle uddannelser, og består af fem undervisningsmoduler á to dage, der træner dig i neurokommunikation på alle områder. Derudover får du et tredages eksamensmodul, hvor du får lov til at demonstrere dine færdigheder i teori og praksis.


NeuroKommunikation SUNDHED – "SUNDHED" er de to specialemoduler, som sammen med BASIS tidligere hed SundhedsCoach Uddannelsen. Her er overskrifterne på de to sundhedsmoduler.

1. Ernæringens Enkle og Indlysende Betydning for Mental og Fysisk Sundhed. På dette modul får du viden og bevidsthed om, hvordan kosten kan designes og udnyttes, så du optimere dine fysiske og mentale mål, ønsker og behov.  

2. Forståelse af Kroppens Sprog og Positurer OG Opskriften på Kærlighed i Relationer. Kroppen snakker hele tiden. Og den fortæller interessante og betydningsfulde hoistorier. På dette modul lærer du at afkode og forstå kroppens positur, bevægelse, mimik og kommunikationsform. Den anden del af modulet handler om kærlighed, parforhold og seksualitet. Som SundhedsCoach er det en gigantsik fordel at kunne inddrage dette ellers vanskelige tema, på en en let og tilladende måde. Det lærer du her. 

Neurokommunikation

"Superuddannelse som jeg siden 2010 har brugt som sygeplejerske og sundhedskonsulent i arbejdet med rehabilitering og sundhedsfremme for mennesker med stress, depression og kroniske komplekse smerter."

Birgit Juul Laursen


NeuroKommunikation TRIVSEL – "TRIVSEL´s" to specialemoduler, henvender sig overvejende til deltagere, som arbejder med - nå ja - trivsel. Alle, som har til opgave at fremme trivsel. På arbejdspladser. I institutioner. På skoler. I offentlige forvaltninger. I HR, som ledere, tillidsfolk eller på andre måder i jobs med trivsel som fokus.

1. Personlig og Pædagogisk Konflikthåndtering. Vrede, forurettelse, ramthed, sårbarhed - en masse følelser kan være på spil, når vi skal kommunikere med mennesker. Dette modul ruster dig til at håndtere de kommunikative og adfærdsmæssige udfordringer, som opstår sammen med de svære følelser.  

2. Menneskets Ubevidste Kropssprog og Opskriften på Opbyggende Adfærd. På dette modul får du i markant grad styrket din evne til at aflæse og forstå menneskers afslørende kropssprog. Du får tillige en række kropslige og kommunikative redskaber til at tilpasse din egen kommunikation, så den afmonterer vreden, beroliger forurettelsen og (gen)etablerer relationen. 

Neurokommunikation

"Min søgen efter høj kvalitet, faglighed, troværdighed og mulighed for udvikling blev besvaret,med denne uddannelse. Her kan der i høj grad tales om sammenhæng mellem pris og kvalitet, og den læring der opnås gennem hele forløbet, startende allerede efter første modul, giver både faglig og personlig gevinst. Efter denne uddannelse vil du helt klart skærpe både din kommunikations form, og din måde at nyde livet på."

Ivonne Linddahl Pedersen


NeuroKommunikation BUSINESS – "BUSINESS" versionen af vores uddannelse, er designet til dig, der arbejder med salg, motivation og ledelse. Modulernes mål er at klæde dig på til at udvikle idéer, kommunikere forandringer, motivere for ekstraordinær indsats og skabe initiativer, som SÆLGER!

1. Udvikling, Nytænkning, Re-vinkling - modulet bringer dig igennem flere forskellige metoder til produkt-, projekt-, proces- og organisationsudvikling. Du bliver præsenteret for spændende erfaringer, og du får selv lejlighed til at jonglere med hele værktøjskassen. 

2. Legende Salg af Produkter og Idéer. En ting er at være tændt og motiveret - selv. Men hvordan får man alle de andre med på idéerne? Hvordan får du dem til at brænde for projektet? Og hvordan holder du gejsten oppe over tid? Motivationsstrategierne udgør den ene del af modulet - den anden del handler om godt gammeldags salg. Altså til kunderne. Dem med pengene. Vi lærer dig at holde af salget, og vi lærer dig at få kurven til at stige.

Neurokommunikation

"Fantastisk uddannelse som har givet mig redskaber og selvindsigt, som jeg har glæde af dagligt. Uddannelsen er gennemført kompetent med en god blanding af inspiration, indsigter og praktisk hands on. Vi var på rejse ind i hjerne og krop og blev kloge på hvad det er for mekanismer, indre billeder, følelser og fornemmelser, som trækker os rundt i manegen."

Henrik KroghHAR DU SPØRGSMÅL?

HVAD KOSTER DET?

Pris for NEUROKOMMUNIKATION Basis - kr. 23.000 pr. deltager. 

Pris for SUNDHED, TRIVSEL ELLER BUSINESS (altså otte moduler incl. BASIS) - kr. 31.000,- pr. deltager.  

I prisen indgår kaffe, te, frisk frugt, masser af vigtige AHA-oplevelser og kage til eftermiddagskaffen.  

Når du har tilmeldt dig, sender vi en faktura på depositum kr. 2500. Din plads er reserveret ved betaling. 


HVOR OG HVORNÅR FOREGÅR DET?

I foråret 2018 starter vi hold op to steder i Danmark.

I april i Herning

I oktober i Aarhus

Du finder datoerne for alle forløb HER.


Bestil et helt forløb: Som arbejdsplads er der mulighed for at booke underviser og assistenter til sit helt eget hold. Prisen er dermed 240.000,- for et helt forløb. Dog max 12 personer.  

Med denne løsning stiller I egne lokaler til rådighed, og sørger selv for forplejning. 


Husk - der er kun plads til 12 deltagere pr. hold

Læs om muligheder for finansiering og fradrag her