Arbejder du med sårbare eller socialt udsatte mennesker?

De fem elementer i menneskeligt selvværd

"OPBYGGENDE SAMTALER" neurokommunikation i praksis

Der er kun plads til 12 deltagere på hvert hold.

Kun ét hold i 2018 med start i Aarhus den 20. august

Fem moduler à to dage.

Solid viden om neurologiske processer. God balance imellem teori og praksis.

Enkle, stærke og yderst brugbare redskaber

HVAD ER NEUROKOMMUNIKATION?

Mennesket har tre forskellige slags sprog. Det talte sprog, det kropslige sprog og nervesystemets sprog (neurokommunikationen).  

Imens de to første sprog har en indlysende rolle i kommunikationen med omverdenen, er neurokommunikationen det, der foregår i dit nervesystem, og udtrykker dine personlige grundantagelser om dig selv og andre mennesker.  

Når vi skal styrke den ”udadgående” kommunikation, er det uomgængeligt at lægge vejen omkring de indre grundantagelser – og dermed den personlige neurokommunikation. På alle moduler arbejder og træner vi i spændingsfeltet imellem den indre og den udadgående kommunikation.  

Vi lærer dig at "kigge under motorhjelmen" i det menneskelige nervesystem. Derigennem får du stor bevidsthed om, hvordan og hvorfor mennesker udvikler deres forsvar, og - ikke mindst - hvordan du hjælper dem med at finde og bruge deres ressourcer. 

UDTALELSER OM DIN UNDERVISER


Anni kan noget helt særligt som underviser, jeg ikke har oplevet før. Hun kan med sin stemme og sit nærvær plante viden i dig og få den til at gro, uden at du næsten opdager det. Hun tager dig med på en rejse derhen, hvor du altid har drømt om at være og får dig til at tro på, at du kan nå dit mål. Det er undervisning med varme og stor rummelighed, og man er ikke i tvivl om, at hun tager hver enkelt af sine kursister alvorlig. Hun kan sit kram og leverer fagligt inspirerende og målrettet undervisning - hver gang.

Bibi Kirkegaard

Anni er en fantastisk underviser. Hun er engageret og ingen tvivl om, at hun brænder for sit fag og så kan hun formulere sætninger, der er som balsam for sjælen. Hendes undervisning er aldrig kedelig. Der er megen humor, provokation og ikke mindst masser af viden. Jeg har altid været fyldt af inspiration, håb og virkelyst når jeg har haft kursusdag med Anni. 

Jette Jakobsen


INDHOLD OG GEVINSTER:

Modul #1 - Kommunikationens grundstruktur - På dette modul bliver du fortrolig med nervesystemets rolle i enhver formidling af ethvert budskab. Du lærer at opdage, inddrage og anvende din modtagers personlige opfattelse af den aktuelle situation, og fortøjre jeres kommunikation i jeres fælles mål. Du bliver trænet i at bruge en matching, som skaber maksimal tillid og ligeværdighed. Du lærer at undgå fejlfortolkninger og at forebygge og håndtere konflikter, modstand og afvisning. Vi kommer omkring hjernens opbygning, de vigtigste signalstoffer og hormoner, vores mest almindelige forsvarsmekanismer, sansernes kommandocentral og følelsernes struktur. 

Modul #2 - Metakommunikation og sprogmønstre - Generaliseringer, udeladelser, forvrængninger – under overskrifterne findes der utallige eksempler på, hvad vi kan sige skjult og imellem linjerne. Du bliver trænet i at høre og håndtere de sprogmønstre, som typisk kører en samtale af sporet. Du lærer at gribe både dine egne og de andres sproglige ”unoder” og begå kærlig og nænsom ”sprog-opdragelse”. Vi kommer til at arbejde med levende eksempler på sprogmønstre i velkendte kontekster. Humor og en legende tilgang er naturligt på dette modul, som vil give dig solide færdigheder til både envejsformidling og gensidig kommunikation. 

Modul #3 - Forudsætninger for det ligeværdige møde - På dette modul bliver du præsenteret for to modeller, som beskriver menneskers påfaldende forskelligheder. Metaprogrammer og karakterstrukturer. Metaprogrammer er en gennemgang af 11 forskellige personlighedsmønstre, som vi alle er vævet ind i på forskellig vis. Du kommer til at møde dig selv, din svigermor, din chef, din nabo – og alle de andre mennesker i dit liv. Moster Idas forkærlighed for detaljerede beskrivelser, Peters rationelle og analytiske facon, Olivers følsomhed, forskellen på at være motiveret af lyst eller frygt, mysteriet om hvorfor nogle mennesker er enormt præcise, imens andre konsekvent er sent på den – og mange andre levende beskrivelser af de personlighedsmønstre, som gør os til unikke væsener. Karakterstrukturer går et skridt dybere; her lærer du at aflæse kroppens holdning og bevægelser og ansigtets mimik. Herigennem finder du information om personens karaktertræk og de aktive forsvarsmekanismer. Modulet skaber bevidsthed om, at menneskers forskelligheder er fortællinger, som vi kan vælge at lytte til og forstå. 

Modul #4 - Den personlige historiefortælling - Alle mennesker bærer på historien om sig selv. Vores eget ”narrativ”. Det kan være stolte fortællinger, farverige eventyr eller voldsomt beskårede beretninger, der primært afslører svagheder. Vores personlige historier kan skifte efter hvilken sammenhæng vi befinder os i, og hvilke mennesker vi er omgivet af. Med den personlige historiefortælling lærer du at udvide og udvikle både dit eget og andre menneskers ”narrativ”. Ved hjælp af redskaberne fra de tidligere moduler og enkel reframing, lærer du at opdage og forædle menneskets selv-fremstilling, så ressourcer og handlekraft kommer aktivt i spil. Vi tager udgangspunkt i de klassiske fortælle-modeller, gennemgår relevante arketyper og træner en kommunikationsmodel, som skaber personligt overskud. Undervejs bliver du trænet i, på en venlig og påskønnende måde, at opdage og udfordre begrænsende overbevisninger.  

Modul #5 - Tegninger og metaforer som kommunikationsredskab - Børn har endnu ikke den kognitive kapacitet til at analysere og beskrive deres egne følelser. Også for voksne kan det være vanskeligt, især hvis følelserne er opstået tidligt i livet. Tegninger og metaforer kan udgøre billedgjorte versioner af verbale forklaringer. Ved at udnytte fantasien, farverne og formerne, kan vi skyde genvej til følelsernes substans, og påbegynde en bearbejdning, som foregår udenfor det rationelle krav om logik, sammenhæng og fornuft. På modulet lærer du at bruge tegninger og fortællinger som et enkelt og eksternaliserende redskab i arbejdet med både børn og voksne. Metoden tillader en metaforisk fremstilling af selv dybe problematikker, og bearbejdningen foregår nænsomt og helt uden konfrontationer. Undervejs bliver du præsenteret for de 10 grundfølelser, og du vil blive trænet i at finde hver enkelt grundfølelses styrke og berettigelse. 

HAR DU SPØRGSMÅL?

HVAD KOSTER DET?

Pris for alle moduler: kr. 14.500,- excl. moms pr. deltager. I prisen indgår kaffe, te, frisk frugt, frokost, masser af vigtige AHA-oplevelser og kage til eftermiddagskaffen.  

Bestil et helt kursus: Som arbejdsplads er der mulighed for at booke underviser og assistenter til sit helt eget hold. Prisen er dermed 24.000,- pr. modul for alle deltagere. Dog max 12 personer. 

Med denne løsning stiller I egne lokaler til rådighed, og sørger selv for forplejning. 

DATOER I VIBY 2018:

#1: 20-21 august 

#2: 24-25 september 

#3: 29-30 oktober 

#4: 26-27 november 

#5: 17-18 december 

Alle dage fra kl. 9 til 16

Husk - der er kun plads til 12 deltagere pr. hold